0-2252-1888
        Emmi-dent แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมเพื่อการดูแลช่องปากยอดเยี่ยมระดับโลกเมื่อปี 2011 ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวด์ 100% มาใช้ในการทำความสะอาดช่องปากและฟัน แปรงสีไฟฟ้า Emmi-dent ผ่านการรับรองจากการวิจัยทางการแพทย์ และยืนยันความพึงพอใจจากผู้ใช้มาแล้วทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในโลกที่มีการฝังชิปอัลตร้าโซนิคไว้ในหัวแปรง เพื่อทำหน้าที่ผลิตคลื่นอัลตร้าโซนิคได้มากถึง 96 ล้านครั้งต่อนาที (การสั่นทางอากาศ) ซึ่งทำให้ขจัดคราบแบคทีเรียและซอกซอนทำความสะอาดลึกใต้เหงือกได้ถึง 12 มิลลิเมตร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือก ฟัน ฟันเทียม วัสดุอุดฟัน หรือการเคลือบผิวฟัน 
 
          เมื่อใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า Emmi-dent ร่วมกับยาสีฟัน Emmi-dent จะทำให้เกิดฟองนาโนที่มีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียถึง 1000 เท่าซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด ส่งผลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพดี ป้องกันเลือดออกตามไรฟันและกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ แนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้รักสุขภาพฟันและเหงือก ผู้ใส่รากฟันเทียม ผู้ที่จัดฟัน หรือสำหรับเด็กที่อาจมีปัญหาในการแปรงฟัน

ผลิตภัณฑ์